מספר טלפון


5785230 - 03 שפרנוביץ אברהם מרדכי
5785236 - 03 זרביב בן ציון ופנינה