מספר טלפון


5785271 - 03 שקד דני
5785274 - 03 דוידוביץ מוטי
5785278 - 03 הראשי של אמונה המרכז