מספר טלפון


5785302 - 03 מרכז את"ה איגוד תלמידי הישיבות באה"ק
5785303 - 03 טלפקס מרכז את"ה איגוד תלמידי הישיבות באה"ק
5785304 - 03 פלץ יוכבד
5785305 - 03 שכטר ברוך
5785306 - 03 גולן מלאכת מחשבת (7791) בע"מ
5785307 - 03 קירשנבוים אריה