מספר טלפון


5785314 - 03 קלרמן יחזקאל ונחמה
5785315 - 03 אריה סמי
5785317 - 03 ריינשטיין ולנטין
5785318 - 03 מ ר עזרי לביץ בע"מ