מספר טלפון


5785331 - 03 פרץ אסתר
5785332 - 03 יעקב אביבי) מיטל)
5785334 - 03 בסון שמחה
5785335 - 03 טלפקס צורף חנות חשמל צורף יהודה
5785336 - 03 וייס משה
5785337 - 03 הדרכה מרכז
5785339 - 03 הומינר יהושע ודינה