מספר טלפון


5785371 - 03 וייס ישראל ואסתר
5785375 - 03 בנימין מנדלוביץ
5785376 - 03 חסון אורנה
5785377 - 03 פרומי זינגר
5785379 - 03 לפין תמרה ושמעון