מספר טלפון


5785382 - 03 קניג יהושע מנחם ושפרה
5785383 - 03 מוס' הסוללים
5785383 - 03 'פקס'
5785387 - 03 וקנין שרון