מספר טלפון


5785401 - 03 פקס) ימליה) מרכזיה
5785401 - 03 פקס) ימליה) שווק ומכירות
5785402 - 03 יבוא 'פקס' בלדרות
5785405 - 03 פקיסמליה הזמנות ושרות לקוחות
5785407 - 03 קאודו ספון