מספר טלפון


5785480 - 03 סופר משה
5785482 - 03 יוסי איתן
5785483 - 03 אברהם כהן
5785487 - 03 שלמה ושירלי עדני
5785488 - 03 הדרי דוד
5785489 - 03 ליכטנשטיין מרדכי וצפורה