מספר טלפון


5785501 - 03 מוסדות "תורת חסד"
5785503 - 03 בע"מ הסברי
5785504 - 03 בע"מ הסברי
5785506 - 03 חגג משה