מספר טלפון


5785564 - 03 גנאח אהרון
5785566 - 03 צ'ארציאן דוד
5785567 - 03 קאר בע"מ צבי