מספר טלפון


5785574 - 03 וקסמן בן ציון ומלכה
5785575 - 03 בכור דורון וציפי
5785576 - 03 אלינסון אריה
5785577 - 03 רוזנר נאוה
5785579 - 03 זיטה פרנק