מספר טלפון


5785610 - 03 למברגר אסתר
5785614 - 03 ינק סמואל
5785615 - 03 בת שבע עובדיה
5785617 - 03 חפירות המרכז בע"מ י א