מספר טלפון


5785651 - 03 דפוס ראובן חורי ראובן
5785652 - 03 סקלר גרגורי וזאנה
5785653 - 03 קאופמן משה ושרה
5785656 - 03 שורץ מאיר
5785658 - 03 אייזנבאך צבי אריה וחיה
5785659 - 03 דור תקשורת בקניון בע"מ