מספר טלפון


5785680 - 03 כלב דבורה
5785681 - 03 גולדבלט דוד