מספר טלפון


5785700 - 03 טלפקס פקס) מודם) ישיבת אלכסנדר