מספר טלפון


5785711 - 03 רוזן יעקב
5785712 - 03 ארגיבי שלומית ואסף
5785714 - 03 קלאובר לאוניד
5785715 - 03 פוטו ספיד יאיר זמיר
5785716 - 03 בראך חיה
5785718 - 03 מעונות עזרת ישראל