מספר טלפון


5785720 - 03 גנרייטד אינדס אי ג'י איי אקספורט
5785723 - 03 יונה סיגל וניסים
5785725 - 03 קדמי טל ולימור
5785727 - 03 פנחס נתנאל
5785728 - 03 מנסה אברהם