מספר טלפון


5785730 - 03 כהן שמואל
5785731 - 03 חזי אבזרי רכב מאנה
5785731 - 03 מיקס רדיו
5785733 - 03 מוריאל יוסף וחנה
5785736 - 03 יצחק וציפורה אבשה
5785739 - 03 שינקר יעקב ומרים