מספר טלפון


5785860 - 03 פינסקאן בע"מ
5785861 - 03 קני מרכז הקניות של בני ברק
5785862 - 03 תנעמי רונן
5785864 - 03 אדל משה
5785865 - 03 סרגיי איוונוב
5785866 - 03 'פקס'
5785867 - 03 בורשטיין דן
5785868 - 03 בורשטין דן אי די בי