מספר טלפון


5785910 - 03 קופי ג'וסף
5785911 - 03 קומפאק פרויקט אביב בע"מ
5785915 - 03 רוזנגרטן יצחק
5785916 - 03 אגרנט ארקדי
5785917 - 03 אשואל בתיה