מספר טלפון


5785930 - 03 גפני מאיר ובלה תמי
5785932 - 03 אייזן אבי ויונתי
5785933 - 03 קובלקובסקי קלרה
5785934 - 03 כגן דוד ופנינה
5785937 - 03 עזיז יצחק ורחל
5785938 - 03 מליס ולנטין ומר
5785939 - 03 בנג'ו אושרת