מספר טלפון


5785960 - 03 י א ד אלקטרוניקה בע"מ
5785961 - 03 י א ד אלקטרוניקה בע"מ
5785965 - 03 קולנדר יצחק ורחל
5785968 - 03 זלמן כהן
5785969 - 03 צבי קאר בע"מ