מספר טלפון


5785980 - 03 מקייבסקי לאוניד
5785982 - 03 הרצוג שפרה
5785985 - 03 לוי ז'נט
5785988 - 03 ארגמן עובדים זרים בפסג' פלוך אהרון
5785989 - 03 תקשורת בע"מ אלדט