מספר טלפון


5786162 - 03 מארוקו מיכאל ורבקה
5786163 - 03 אניה ברנר
5786169 - 03 'סמ מוסדות חסידי דאראג