מספר טלפון


5786241 - 03 זילברברג ישראל ורחל
5786243 - 03 גסין זכר
5786244 - 03 קייקוב משיח דוכן מפעל הפיס