מספר טלפון


5786260 - 03 ברק בני
5786262 - 03 שנקר יחיאל ושושנה
5786263 - 03 יעקב אדרת
5786267 - 03 גלעד ותהל שדמון
5786268 - 03 (פקס) מוסדות קרלין סטולין
5786268 - 03 שוהם אהרון ורבקה
5786269 - 03 מנדלבסקי טובה