מספר טלפון


5786311 - 03 דרעי בצלאל ויהודית
5786314 - 03 שרעבי מנחם ואביבה
5786317 - 03 סיגל ד"ר רות רופאת עיניים
5786318 - 03 זבולוני אפריים
5786319 - 03 נשים דן אל אופנת
5786319 - 03 בע"מ ויקטואר