מספר טלפון


5786323 - 03 מסלטי מרדכי
5786326 - 03 גוטפרשטיין אלחנן
5786328 - 03 ברשנקו ברוך ומרים