מספר טלפון


5786453 - 03 ברלינסקי (יצחק (אייזיק
5786454 - 03 סולוביוב רעיה וניקולאי
5786455 - 03 אדלר ראובן ואורנה
5786457 - 03 בכר ברכה
5786459 - 03 רוט אהרון