מספר טלפון


5786480 - 03 קדוש גדי
5786484 - 03 מיקרו פז תעשיות בע"מ
5786487 - 03 נוימן שרגא
5786488 - 03 שפסל יהודה
5786489 - 03 אבנר ליפשיץ