מספר טלפון


5786500 - 03 טלפון ציבורי
5786501 - 03 דינר שמעון
5786502 - 03 גולדברג אריה ליב ויוכבד
5786503 - 03 לוינזון יעקב ואורית
5786504 - 03 דוד רוזנברג
5786506 - 03 ואזאנה רבקה
5786508 - 03 אהרון זטלאוי