מספר טלפון


5786531 - 03 ש ה אחזקות בע"מ אלעד שמיר רופא שניים
5786532 - 03 מאיר ומירי האואר
5786533 - 03 דרור ושרון צוהר