מספר טלפון


5786671 - 03 גורטובוי ולרי ואמיליה
5786673 - 03 שלייפר ארנסט
5786675 - 03 מורגנשטרן אפריים
5786676 - 03 ויינברג רחל וזאב
5786678 - 03 אסתר גרו
5786679 - 03 פינצוק אולק