מספר טלפון


5786682 - 03 בלודה סימונה
5786683 - 03 לוי בנימין
5786684 - 03 לוברסקי גלינה
5786685 - 03 משה דופלט
5786686 - 03 פרידמן יונה ואילה
5786687 - 03 מנינט מנינגר נחמה ביתנים ישנים