מספר טלפון


5786690 - 03 עזרא קנזביץ
5786693 - 03 בוריה יורם וטובה
5786694 - 03 דרעי משה ופדות
5786695 - 03 סייג משה ומסעודה
5786696 - 03 קאסים זאה
5786697 - 03 לודמיר יוסף
5786698 - 03 ויטריאול שרה
5786699 - 03 יוסי עילית מוסך בע"מ