מספר טלפון


5786752 - 03 גרנית משה ותמר
5786753 - 03 אפי רם
5786756 - 03 בטה מטבחים בע"מ
5786757 - 03 יונגר נסיה
5786758 - 03 הס אברהם
5786759 - 03 פרץ מיכאל ודליה