מספר טלפון


5786762 - 03 בית דין צדק קהל מחזיקי הדת דחסידי בעלזא
5786763 - 03 אב עד שרותי בניה בע"מ
5786764 - 03 חן תהילה
5786766 - 03 סבן יצחק וקמיל
5786768 - 03 אלישר שרה