מספר טלפון


5786811 - 03 אייזן יצחק מאיר
5786815 - 03 קולייב זינאידה
5786817 - 03 אליזבטה ברברמן
5786818 - 03 חפוטה משה
5786819 - 03 פרידמן לאה