מספר טלפון


5786841 - 03 רות ננקנסקי
5786842 - 03 שמעונוב דוד
5786844 - 03 ברזל שלמה וציפורה
5786845 - 03 מצובה בע"מ דובלה
5786846 - 03 מצובה בע"מ 'פקס' דובלה
5786847 - 03 יצחקי בנימין
5786848 - 03 אטקין מנחם ומזל
5786849 - 03 פישר אברהם ומרים