מספר טלפון


5786872 - 03 קווי אלקטרוניקה בע"מ
5786874 - 03 רביבו מכלוף
5786875 - 03 צ'רנובילסקי איליה
5786876 - 03 גל נאור יואל דור
5786877 - 03 שטרן נחום שלמה ויוכבד
5786879 - 03 יצחקוב ניסן