מספר טלפון


5786941 - 03 ילנה ואלכסיי שובמר
5786942 - 03 שטרן חיים
5786943 - 03 ברמן אסתר
5786943 - 03 ברמן דוד
5786945 - 03 פרלשטיין שאול ודינה
5786946 - 03 מלכה יפית
5786948 - 03 איזנשטט חיים
5786949 - 03 שמואל קנובלביץ