מספר טלפון


5787171 - 03 הדסים מרכז גריאטרי
5787171 - 03 מרכז גריאטרי הדסים בע"מ
5787178 - 03 משה וצילה שטיין