מספר טלפון


5787340 - 03 נובק חיים עוזר ותמר
5787345 - 03 שמואל ופנינה ברוכי
5787349 - 03 סיאני אסף