מספר טלפון


5787400 - 03 (פקס) 'סמ מוסדות חסידי דאראג
5787406 - 03 (פקס) ורדיגר ביטוחים
5787407 - 03 יעקובוביץ יהודא