מספר טלפון


5787412 - 03 מרכז הדרכה לספריות בישראל ספר בכל בית
5787415 - 03 יעקב רנד
5787417 - 03 אנוש עמותה ישראלית לבריאות הנפש
5787419 - 03 בטיסט לוי יצחק ורבקה