מספר טלפון


5787460 - 03 אורי קיטאי
5787461 - 03 'פקס'
5787464 - 03 יקותיאל יהודה לבי
5787465 - 03 וילנוב נטליה
5787466 - 03 פולק צבי
5787467 - 03 שגיב ז ש שרותים הנדסיים בע"מ
5787469 - 03 ויקטור ורבר