מספר טלפון


5787623 - 03 הס נתן שמואל ואסתר
5787624 - 03 שניידר רוני ודלית
5787625 - 03 ויסמן נפתלי