מספר טלפון


5787682 - 03 סגל חיים מאיר
5787684 - 03 בלום בצלאל ורחל