מספר טלפון


5787690 - 03 פשנקו אנטולי
5787691 - 03 אדם ובלה שלמייב
5787697 - 03 אינדיג דב (יששכר) ודבורה
5787698 - 03 פקס) ימיליה) טלפון לדיירים
5787699 - 03 חנה וינוגרד